Ouder zijn van een kind met autisme is... de bomen leren zien in plaats van het bos

Als je kind een diagnose in het autistisch spectrum heeft gekregen, ben je blij dat er een einde is gekomen aan de zoektocht maar het gedrag van je kind roept ook nog zoveel vragen op. Je begrijpt niet veel van het handelen van je kind en je zit vaak met je handen in het haar omdat je tegen allerlei problemen aanloopt.

Herken je dit?

 • Er zijn dagelijks conflicten over kleine dingen.
 • Je kind past zich niet aan en luistert niet.
 • Als er iets verandert, is je kind van slag of barst het in woede uit.
 • De omgeving begrijpt je kind niet en geeft jou het gevoel dat je niet goed op kunt voeden.
 • Je kind vertoont storend gedrag in de klas.
 • Je kind speelt niet met anderen en trekt zich terug.
 • Je kind speelt met anderen maar weet niet hoe het zich moet gedragen en zorgt steeds voor problemen. 
 • Je kind is impulsief en heeft al iets gedaan voordat jij er erg in hebt.
 • Je kind heeft moeite met bepaalde kleding of het eten van bepaald voedsel en gaat daar een strijd over aan.
 • Je kind wil niet in de buurt zijn van groepen mensen. 
 • Uitjes zijn een drama.


Ik weet als geen ander waar jij doorheen gaat omdat ik het zelf heb meegemaakt. Bij mijn jongste zoon werd op 5-jarige leeftijd een autistisch spectrum stoornis geconstateerd. Inmiddels is hij volwassen en hebben we de verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen. Ik gun jou ontzettend graag de handvatten en de kennis die ik na zijn diagnose en in mijn werk als jeugd- en gezinsprofessional verzameld heb.
Je wilt dat er rust komt voor je kind en in je gezin en dat kan door autisme te leren begrijpen en technieken te leren toepassen.

De oplossing

De oorzaak van het gedrag van je kind ligt in het autistisch denken. Iemand met autisme neemt anders waar en verleent op een andere manier betekenis. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van waarom iets wel lukt of juist niet. Het is daarnaast belangrijk om een basisrust voor je kind te creëren omdat het dagelijks moet functioneren in een chaotische wereld. CHAYA zorgverlening leert je om op een concrete manier te communiceren met je kind zodat alle puzzelstukjes in het hoofd van je kind op zijn plek vallen en er geen onrust ontstaat. In de begeleiding wordt uitgegaan van een dubbelspoor. Het eerste spoor is de omgeving van je kind. We passen alles aan wat niet duidelijk is. Het tweede spoor is je kind met autisme. Er zijn dingen te leren op het gebied van communicatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en leer- of werkvaardigheden. Het aanleren van deze  vaardigheden gebeurt door rekening te houden met de context en het tempo af te stemmen op je kind. Als de stress hoog is, passen we de omgeving aan en proberen we op deze manier je kind terug te krijgen in de basisrust.
CHAYA zorgverlening vindt het belangrijk dat je kind zijn eigenheid behoudt. Autismevriendelijke begeleiding is maatwerk. Het vraagt van ons een open blik, oprechte interesse en een goed contact, ook met de omgeving, om de persoonlijke problemen en mogelijkheden te ontdekken bij je kind. Als begeleider houden we rekening met je kind door aan te sluiten bij de interesses en talenten en rekening te houden met de intelligentie, sociaal emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheid.

Tarieven

Het tarief voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding is € 77,- per uur.

Bij een PGB geldt het uurtarief dat door de gemeente of vanuit de Wlz is vastgesteld.

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW en inclusief begeleidingsmaterialen. Exclusief de tijd die het kost om de materialen te maken. Exclusief de reiskosten.

Vergoedingsmogelijkheden

Als er geen PGB is, wordt zorgverlening door CHAYA soms (gedeeltelijk) vergoed door de verzekering. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.
Mocht betaling een probleem zijn, de zorg niet worden vergoed en zorgverlening nodig, informeer dan eens naar de mogelijkheden bij de diaconie van de kerkelijke gemeente. 

PBG aanvraag

Een persoonsgebonden budget is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met een zorgbehoefte hun eigen zorg kunnen inkopen.
Je vraagt het PGB aan bij de gemeente van je woonplaats. Instanties die je hierbij kunnen helpen zijn MEE of het Sociaal Team.