Over mij

Ik ben Linette Trapman en eigenaar van CHAYA zorgverlening. Ik ben getrouwd en moeder van inmiddels twee volwassen zoons waarvan de oudste bij ons is geboren en de jongste op de leeftijd van 3½ jaar, via adoptie in ons gezin kwam. Een vrolijk zorgenkindje met een zware medische geschiedenis. Na een aantal jaar kreeg hij de diagnose autisme, Gilles de la Tourette en ADHD. Tijdens de intensieve zorg heb ik veel ervaring opgedaan. Ik heb in deze periode ook het verschil in artsen, zorgverleners en scholen gezien. Het verschil in benadering, het verschil in kennis, het anders durven denken of juist het bewandelen van strakke paden waarin geen ruimte was voor een andere manier van benaderen. Ik heb ervaren dat het goud waard is als school, leerkrachten en begeleiders betrokken willen zijn bij je kind en door de problemen heen dat prachtige persoontje zien.

Daarnaast weet ik van de druk die het op jezelf en je gezin geeft om een kind met een beperking op te voeden. 


IN GODS HAND
De cirkel van hoop.
De cirkel van zekerheid dat wij door het kruis bij God mogen horen.
Geen begin en geen einde: Het zal waar en zeker zijn!
Het lijden is er, in mijn leven en in het jouwe.
Maar door een zee van pijn, moeite en zorgen mag je weten dat geen enkele golf jou zal overspoelen omdat Gods beschermende handen om je heen zijn. Zij tillen je op, ze houden je vast en je mag door tranen en lijden heen rusten in Gods handen.

Foto: Lisa Forman


De zorg was noodzakelijk maar mijn wereld werd  klein… Door mijn grafische achtergrond, talent en kennis realiseerde ik mijn droom om beeldend kunstenaar te worden en daarnaast lessen en workshops te geven aan kinderen en volwassenen. Door de kleine groep en de vaste structuur konden ook kinderen met een beperking lessen volgen en hun tekenkwaliteit verbeteren. Door de jaren heen heb ik veel cursisten mogen stimuleren en bemoedigen.

Het schilderen van eigen werk resulteerde in het publiceren van kunst- en creatieve boeken bij Uitgeverij KokBoekencentrum en Uitgeverij Jongbloed en het geven van spreekbeurten vloeide daar weer uit voort.

Door omstandigheden heb ik na het HAVO niet voor de studie HBO-Jeugdzorg gekozen maar ben ik de creatieve kant opgegaan. Ik vond het daarnaast altijd fijn om zorgend, sturend en begeleidend bezig te zijn en voelde een grote verbondenheid met kinderen die beperkt zijn in hun kunnen. Ik besloot de opleiding Social Work te gaan volgen met als specialisatie Jeugdzorg en Pedagogiek en ben enkele jaren werkzaam geweest als ambulant hulpverlener en als jeugdhulpverlener op school. Door de tijd heen kreeg ik het op mijn hart een eigen praktijk te starten. Ik geloof dat God mijn leven leidt en dat in mijn praktijk het beste uit beide vakgebieden bij elkaar komt en dat ik vanuit mijn talent en kennis zorg mag verlenen, mag stimuleren en bemoedigen.

Mijn visie

Ik vind het belangrijk om uit te gaan van een gelijkwaardige relatie met elkaar en help zoals ikzelf geholpen zou willen worden. Daarnaast ga ik uit van een Bijbels mensbeeld. Dit wil zeggen dat ik mijzelf en anderen zie als een eenheid van geest, ziel en lichaam in relatie met God, de mensen om mij heen en de natuur.

Mijn praktijk heeft de naam CHAYA. Dit is Hebreeuws voor ‘adem van leven’. Deze betekenis verwijst naar de richtlijnen in de Bijbel die jou helpen om vrij te ademen omdat je zuurstof aangereikt krijgt die leven geeft. In het logo is door de naam heen een olijftak geweven. Deze tak is het symbool voor vrede, hoop en nieuw leven. 

Ik wil jou inspireren tot meer balans in je leven zodat je zichtbaar bent voor jezelf en voor anderen. Ik doe dit door jou in je kracht te leren staan, door bewustwording te creëren en door te kijken naar wat er wél is. Door samen met jou te kiezen met wie je jezelf verbindt en door te leren handelen vanuit liefde. 

Is de zorgverlening van CHAYA alleen bedoeld voor christenen?

Nee, mijn begeleiding als Jeugd- en gezinsprofessional is algemeen en geschikt voor zowel christenen als niet-christenen. Er kan over het geloof in God gepraat worden en gebed kan een rol spelen maar dat is alleen voor wie daar behoefte aan heeft.

En hoe zit dit bij de creatieve coaching voor jongeren?

De creatieve coaching voor jongeren (12 t/m 26 jaar) leert je dichter bij jezelf te komen en om te gaan met de uitdagingen van elke dag.
Bij de verschillende trajecten zitten het Bijbels mensbeeld en de daarbij horende richtlijnen echt verweven in sessies en werkbladen omdat ik geloof in de helende kracht van God. Het is voor mij niet goed mogelijk om een traject zonder geloofsondergrond aan te bieden. 

Onderbouwing van mijn kennis door:

  • HBO Social Work Jeugdzorg en Pedagogiek
  • Trainingen bij Autisme Centraal
  • Vakliteratuur
  • Beeldend kunstenaar
  • MBO Grafische vormgeving