Als één van jullie kinderen een beperking heeft, is dat voor jullie als ouders en ook voor de rest van het gezin behoorlijk pittig. De andere kinderen kunnen ondergesneeuwd raken want de aandacht gaat altijd uit naar het kind met de beperking of je dit nu wilt of niet. Hierdoor kunnen ook bij hen problemen gaan ontstaan. Ze trekken zich terug of zijn kribbig en jullie vragen je af waar het gezellige gezin dat je voor ogen had, gebleven is. 

Herken je dit?

  • Je hebt je handen vol aan je kind met beperking en nu gaat één van de andere kinderen ook nog eens moeilijk doen.
  • Je hebt schoon genoeg van de conflicten en woedeaanvallen en verlangt naar gezelligheid en rust.
  • Je bent uitsluitend bezig met overleven.
  • Je wilt zo graag een positief contact met je kinderen.
  • Je komt als ouders niet meer aan elkaar toe.

  • Je twijfelt of je een goede ouder bent.

  • Je zit regelmatig met je handen in het haar.
  • Je komt nergens meer aan toe, laat staan aan jezelf.

 

Problemen op meerdere gebieden kunnen veel stress opleveren. Hierdoor is het soms moeilijk om zelf weer de controle te krijgen en een prettige sfeer in huis te hebben en te houden. Gezinsbegeleiding kan dan helpen! 

De oplossing

CHAYA zorgverlening ondersteunt jouw gezin bij alles wat er op je pad komt en waarbij hulp gewenst is. Allereerst vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats bij jullie thuis waarbij alle gezinsleden aanwezig zijn. Na een positieve kennismaking wordt in een aantal gesprekken de door jullie gegeven informatie verzameld die nodig is om tot een geschikt hulpaanbod voor jullie gezin te komen, dat aansluit bij jullie vragen en behoeften. In deze gesprekken wordt gevraagd naar de wensen van elk gezinslid, uiteraard passend bij de leeftijd.  Met elkaar maken we een plan waarin heldere en haalbare doelen staan voor het hele gezin. Jullie krijgen tips en handvatten waarmee jullie aan de slag gaan. Tijdens de sessies wordt de voortgang besproken en passen we aan waar nodig. Na verloop van tijd zal je de rust in je gezin weer gaan ervaren.

Tarieven

Het tarief voor gezinsbegeleiding is € 77,- per uur.

Bij een PGB geldt het uurtarief dat door de gemeente of vanuit de Wlz is vastgesteld.

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW en inclusief begeleidingsmaterialen. Exclusief de tijd die het kost om de materialen te maken. Exclusief reiskosten.

Vergoedingsmogelijkheden

Als er geen PGB is, wordt zorgverlening door CHAYA soms (gedeeltelijk) vergoed door de verzekering. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. Mocht betaling een probleem zijn, de zorg niet worden vergoed en zorgverlening nodig, informeer dan eens naar de mogelijkheden bij de diaconie van de kerkelijke gemeente waar jullie bij aangesloten zijn.

PGB aanvraag

Een persoonsgebonden budget is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met een zorgbehoefte, hun eigen zorg kunnen inkopen. 
Je vraagt het PGB aan bij de gemeente van je woonplaats. Instanties die je hierbij kunnen helpen zijn MEE of het Sociaal Team.