Tarief individuele begeleiding

Het tarief voor individuele begeleiding is
€ 77,- per uur.

Bij een PGB geldt het uurtarief dat door de gemeente of vanuit de Wlz is vastgesteld.

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW en inclusief begeleidingsmaterialen. Exclusief de tijd die het kost om de materialen te maken. Exclusief de reiskosten.


Tarief gezinsbegeleiding

Het tarief voor gezinsbegeleiding is € 77,- per uur.

Bij een PGB geldt het uurtarief dat door de gemeente of vanuit de Wlz is vastgesteld.

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW en inclusief begeleidingsmaterialen. Exclusief de tijd die het kost om de materialen te maken. Exclusief de reiskosten.

Vergoedingsmogelijkheden

Als er geen PGB is, wordt zorgverlening door CHAYA soms (gedeeltelijk) vergoed door de verzekering. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. Mocht betaling een probleem zijn, de zorg (nog) niet worden vergoed en zorgverlening nodig, informeer dan eens naar de mogelijkheden bij de diaconie van de kerkelijke gemeente waar je bij aangesloten bent.

PGB aanvraag

Een persoonsgebonden budget is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met een zorgbehoefte hun eigen zorg kunnen inkopen.
Je vraagt het PGB aan bij de gemeente van je woonplaats. Instanties die je hierbij kunnen helpen zijn MEE of het Sociaal Team.